5" Lwaxana Troi/ 4th Series Stock No 6967

$10.00


The Next Generation
5" Action Figures

5" Lwaxana Troi
Stock No 6967

 4th Series

Return To Catalog